Pomiń nawigacje

Archiwa: Zapytania

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/CMP/2018/ZO

W związku z realizacją projektu pt.: „CHCĘ–MOGĘ-POTRAFIĘ!”, nr RPMP.09.01.02-12-0278/17,   realizowanego w ramach 9 Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020  Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw Społecznych PROELIO (Lider projektu) zaprasza do złożenia oferty dotyczącej usługi „Przeprowadzenia identyfikacji indywidualnych potrzeb oraz potencjałów Uczestników Projektu CHCĘ-MOGĘ-POTRAFIĘ! przez doradcę zawodowego w celu opracowania Indywidualnej Ścieżki Rozwoju”,zgodnie z przedstawioną poniżej specyfikacją. (więcej…)
Czytaj więcej o ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/CMP/2018/ZO

Zapytanie ofertowe ADLJ-DZ

W związku z realizacją projektu pt.: „AKTYWNE DZIŚ – LEPSZE JUTRO”, nr RPMP.09.01.02-12-0286/17,   realizowanego w ramach 9 Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020  Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw Społecznych PROELIO (Lider projektu) zaprasza do złożenia oferty dotyczącej usługi „Przeprowadzenia identyfikacji indywidualnych potrzeb oraz potencjałów Uczestników Projektu „AKTYWNE DZIŚ – LEPSZE JUTRO”przez doradcę zawodowego w celu opracowania Indywidualnej Ścieżki Rozwoju”,zgodnie z przedstawioną poniżej specyfikacją. (więcej…)
Czytaj więcej o Zapytanie ofertowe ADLJ-DZ

PROŚBA O OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA ADLJ-PP

W związku z realizacją projektu pt.: „AKTYWNE DZIŚ-LEPSZE JUTRO”, nr RPMP.09.01.02-12-0286/17,  realizowanego w ramach 9 Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020  Firma Doradczo Szkoleniowa Michał Krempa(Partner projektu) zaprasza do przedstawienia szacowanej wartości usługi „Przeprowadzenia usługi poradnictwa prawnego dla uczestników Projektu AKTYWNE DZIŚ-LEPSZE JUTRO”, zgodnie z przedstawioną poniżej specyfikacją.  Przedmiotem zamówienia jest „Przeprowadzenia usługi poradnictwa prawnego dla uczestników projektu AKTYWNE DZIS-LEPSZE JUTRO”. (więcej…)
Czytaj więcej o PROŚBA O OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA ADLJ-PP

PROŚBA O OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

„Przeprowadzenia usługi poradnictwa prawnego dla uczestników Projektu CHCĘ-MOGĘ-POTRAFIĘ!” W związku z realizacją projektu pt.: "CHCĘ-MOGĘ-POTRAFIĘ!”, nr RPMP.09.01.02-12-0278/17,  realizowanego w ramach 9 Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020  Firma Doradczo Szkoleniowa Michał Krempa(Partner projektu) zaprasza do przedstawienia szacowanej wartości usługi „Przeprowadzenia usługi poradnictwa prawnego dla uczestników Projektu CHCĘ-MOGĘ-POTRAFIĘ!”, zgodnie z przedstawioną poniżej specyfikacją. (więcej…)
Czytaj więcej o PROŚBA O OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

PROŚBA O OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA ADLJ-DZ

W związku z realizacją projektu pt.: „AKTYWNE DZIŚ – LEPSZE JUTRO”, nr RPMP.09.01.02-12-0286/17,   realizowanego w ramach 9 Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020  Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw Społecznych PROELIO (Lider projektu) zaprasza do przedstawienia szacowanej wartości usługi „Przeprowadzenia identyfikacji indywidualnych potrzeb oraz potencjałów Uczestników Projektu AKTYWNE DZIŚ – LEPSZE JUTRO” przez doradcę zawodowego w celu opracowania Indywidualnej Ścieżki Rozwoju” zgodnie z przedstawioną poniżej specyfikacją.  Przedmiotem zamówienia jest „Przeprowadzenia identyfikacji indywidualnych potrzeb oraz potencjałów Uczestników Projektu AKTYWNE DZIŚ – LEPSZE JUTRO przez doradcę zawodowego w celu opracowania Indywidualnej Ścieżki Rozwoju” w tym: 1) Przeprowadzenie przez doradcę zawodowego spotkań indywidualnych z 50 Uczestnikami Projektu (średnio 3-4 godziny zegarowe (1 godzina zegarowa=60 minut) na jednego Uczestnika/Uczestniczkę Projektu, w ramach minimum 2 spotkań) mających na…
Czytaj więcej o PROŚBA O OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA ADLJ-DZ

PROŚBA O OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

„Przeprowadzenia identyfikacji indywidualnych potrzeb oraz potencjałów Uczestników Projektu CHCĘ-MOGĘ-POTRAFIĘ!” przez doradcę zawodowego w celu opracowania Indywidualnej Ścieżki Rozwoju” W związku z realizacją projektu pt.: „CHCĘ-MOGĘ-POTRAFIĘ!”, nr RPMP.09.01.02-12-0278/17,  realizowanego w ramach 9 Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020  Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw Społecznych PROELIO (Lider projektu) zaprasza do przedstawienia szacowanej wartości usługi „Przeprowadzenia identyfikacji indywidualnych potrzeb oraz potencjałów Uczestników Projektu CHCĘ-MOGĘ-POTRAFIĘ!” przez doradcę zawodowego w celu opracowania Indywidualnej Ścieżki Rozwoju” zgodnie z przedstawioną poniżej specyfikacją. (więcej…)
Czytaj więcej o PROŚBA O OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

PROŚBA O OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

„Przeprowadzenia diagnozy psychologicznej w celu zidentyfikowania indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestników Projektu CHCĘ - MOGĘ-POTRAFIĘ!” W związku z realizacją projektu pt.: „CHCĘ–MOGĘ-POTRAFIĘ!”, nr RPMP.09.01.02-12-0278/17,   realizowanego w ramach 9 Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020  Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw Społecznych PROELIO (Lider projektu) zaprasza do przedstawienia szacowanej wartości usługi „Przeprowadzenia diagnozy psychologicznej w celu zidentyfikowania indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestników Projektu CHCĘ - MOGĘ-POTRAFIĘ!”,zgodnie z przedstawioną poniżej specyfikacją. (więcej…)
Czytaj więcej o PROŚBA O OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA