Pomiń nawigacje

Archiwa: Zapytania

PROŚBA O OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

„Przeprowadzenia usługi poradnictwa prawnego dla uczestników Projektu CHCĘ-MOGĘ-POTRAFIĘ!” W związku z realizacją projektu pt.: "CHCĘ-MOGĘ-POTRAFIĘ!”, nr RPMP.09.01.02-12-0278/17,  realizowanego w ramach 9 Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020  Firma Doradczo Szkoleniowa Michał Krempa(Partner projektu) zaprasza do przedstawienia szacowanej wartości usługi „Przeprowadzenia usługi poradnictwa prawnego dla uczestników Projektu CHCĘ-MOGĘ-POTRAFIĘ!”, zgodnie z przedstawioną poniżej specyfikacją. (więcej…)
Czytaj więcej o PROŚBA O OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

PROŚBA O OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

„Przeprowadzenia identyfikacji indywidualnych potrzeb oraz potencjałów Uczestników Projektu CHCĘ-MOGĘ-POTRAFIĘ!” przez doradcę zawodowego w celu opracowania Indywidualnej Ścieżki Rozwoju” W związku z realizacją projektu pt.: „CHCĘ-MOGĘ-POTRAFIĘ!”, nr RPMP.09.01.02-12-0278/17,  realizowanego w ramach 9 Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020  Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw Społecznych PROELIO (Lider projektu) zaprasza do przedstawienia szacowanej wartości usługi „Przeprowadzenia identyfikacji indywidualnych potrzeb oraz potencjałów Uczestników Projektu CHCĘ-MOGĘ-POTRAFIĘ!” przez doradcę zawodowego w celu opracowania Indywidualnej Ścieżki Rozwoju” zgodnie z przedstawioną poniżej specyfikacją. (więcej…)
Czytaj więcej o PROŚBA O OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

PROŚBA O OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

„Przeprowadzenia diagnozy psychologicznej w celu zidentyfikowania indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestników Projektu CHCĘ - MOGĘ-POTRAFIĘ!” W związku z realizacją projektu pt.: „CHCĘ–MOGĘ-POTRAFIĘ!”, nr RPMP.09.01.02-12-0278/17,   realizowanego w ramach 9 Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020  Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw Społecznych PROELIO (Lider projektu) zaprasza do przedstawienia szacowanej wartości usługi „Przeprowadzenia diagnozy psychologicznej w celu zidentyfikowania indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestników Projektu CHCĘ - MOGĘ-POTRAFIĘ!”,zgodnie z przedstawioną poniżej specyfikacją. (więcej…)
Czytaj więcej o PROŚBA O OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA