Pomiń nawigacje

Archiwa: Zapytania

PROŚBA O OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA Szkl

„Świadczenia usługi przeprowadzenia szkolenia pn. ECDL BASE, przeznaczonego dla uczestników Projektu CHCĘ-MOGĘ-POTRAFIĘ!” W związku z realizacją projektu pt.: „CHCĘ – MOGĘ POTRAFIĘ”, nr RPMP.09.01.02-12-0278/17,   realizowanego w ramach 9 Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020  2020  Firma Doradczo Szkoleniowa Michał Krempa (Partner projektu)zaprasza do przedstawienia szacowanej wartości usługi pn. „Świadczenia usługi przeprowadzenia szkolenia pn. ECDL BASE, przeznaczonego dla uczestnikówProjektu CHCĘ-MOGĘ-POTRAFIĘ!”, zgodnie z przedstawioną poniżej specyfikacją. (więcej…)
Czytaj więcej o PROŚBA O OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA Szkl

PROŚBA O OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

„Świadczenia usługi przeprowadzenia szkolenia pn. KURS PROFESJONALNEGO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI, przeznaczonego dla uczestników Projektu CHCĘ-MOGĘ-POTRAFIĘ!” W związku z realizacją projektu pt.: „CHCĘ – MOGĘ  POTRAFIĘ”, nr RPMP.09.01.02-12-0278/17,   realizowanego w ramach 9 Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020  2020  Firma Doradczo Szkoleniowa Michał Krempa (Partner projektu)zaprasza do przedstawienia szacowanej wartości usługi pn. „Świadczenia usługi przeprowadzenia szkolenia pn. KURS PROFESJONALNEGO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI, przeznaczonego dla uczestnikówProjektu CHCĘ-MOGĘ-POTRAFIĘ!”, zgodnie z przedstawioną poniżej specyfikacją. (więcej…)
Czytaj więcej o PROŚBA O OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Zapytanie ofertowe 1/CMP/2018/ZO/P/S

W związku z realizacją projektu pt.: „CHCĘ–MOGĘ-POTRAFIĘ!”, nr RPMP.09.01.02-12-0278/17,   realizowanego w ramach 9 Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020  Firma Doradczo Szkoleniowa Michał Krempa (Partner projektu)zaprasza do złożenia oferty dotyczącej „Świadczenia usługi przeprowadzenia szkolenia pn. POMOC KUCHENNA, przeznaczonego dla uczestnikówProjektu CHCĘ-MOGĘ-POTRAFIĘ!”,zgodnie z przedstawioną poniżej specyfikacją. (więcej…)
Czytaj więcej o Zapytanie ofertowe 1/CMP/2018/ZO/P/S

PROŚBA O OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

„Świadczenia usługi przeprowadzenia szkolenia pn. POMOC KUCHENNA, przeznaczonego dla uczestników Projektu CHCĘ-MOGĘ-POTRAFIĘ!” W związku z realizacją projektu pt.: „CHCĘ – MOGĘ  POTRAFIĘ”, nr RPMP.09.01.02-12-0278/17,   realizowanego w ramach 9 Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020  2020  Firma Doradczo Szkoleniowa Michał Krempa (Partner projektu)zaprasza do przedstawienia szacowanej wartości usługi pn. „Świadczenia usługi przeprowadzenia szkolenia pn. POMOC KUCHENNA, przeznaczonego dla uczestnikówProjektu CHCĘ-MOGĘ-POTRAFIĘ!”, zgodnie z przedstawioną poniżej specyfikacją. (więcej…)
Czytaj więcej o PROŚBA O OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

PROŚBA O OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

„Przeprowadzenia warsztatów Aktywnego Poszukiwania Pracy dla Uczestników Projektu CHCĘ-MOGĘ-POTRAFIĘ!” W związku z realizacją projektu pt.: „CHCĘ – MOGĘ POTRAFIĘ!”, nr RPMP.09.01.02-12-0278/17,   realizowanego w ramach 9 Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020  Firma Doradczo szkoleniowa Michał Krempa(Partner projektu) zaprasza do przedstawienia szacowanej wartości usługi pn. „Przeprowadzenia warsztatów Aktywnego Poszukiwania Pracy dla Uczestników Projektu CHCĘ-MOGĘ-POTRAFIĘ!” zgodnie z przedstawioną poniżej specyfikacją. (więcej…)
Czytaj więcej o PROŚBA O OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

PROŚBA O OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

„Przeprowadzenia treningu kompetencji i umiejętności społecznych dla Uczestników Projektu CHCĘ-MOGĘ-POTRAFIĘ!” W związku z realizacją projektu pt.: „CHCĘ – MOGĘ POTRAFIĘ”, nr RPMP.09.01.02-12-0278/17,   realizowanego w ramach 9 Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw Społecznych PROELIO (Lider projektu) zaprasza do przedstawienia szacowanej wartości usługi pn. „Przeprowadzenia treningu kompetencji i umiejętności społecznych dla Uczestników Projektu CHCĘ-MOGĘ-POTRAFIĘ!” zgodnie z przedstawioną poniżej specyfikacją. (więcej…)
Czytaj więcej o PROŚBA O OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Informacja o wyborze wykonawcy w postępowaniu nr 1/CMP/2018/ZO

Informujemy, że w postepowaniu nr 1/CMP/2018/ZO na „Przeprowadzenie diagnozy psychologicznej w celu zidentyfikowania indywidualnych potrzeb oraz potencjałów Uczestników Projektu „CHCĘ–MOGĘ-POTRAFIĘ!”, nr RPMP.09.01.02-12-0278/17 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 9 Oś priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.2 Aktywna Integracja – projekty konkursowe), prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności  dokonano wyboru wykonawcy: 1). e-psycholog24.pl Ewa Nastula, ul. Wrocławska 7/11; 48-300 Nysa
Czytaj więcej o Informacja o wyborze wykonawcy w postępowaniu nr 1/CMP/2018/ZO

PROŚBA O OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

„Przeprowadzenia usługi pośrednictwa pracy dla uczestników Projektu CHCĘ-MOGĘ-POTRAFIĘ!” W związku z realizacją projektu pt.: "CHCĘ-MOGĘ-POTRAFIĘ!”, nr RPMP.09.01.02-12-0278/17,  realizowanego w ramach 9 Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020  Firma Doradczo Szkoleniowa Michał Krempa(Partner projektu) zaprasza do przedstawienia szacowanej wartości usługi „Przeprowadzenia usługi pośrednictwa pracy dla uczestników Projektu CHCĘ-MOGĘ-POTRAFIĘ!”, zgodnie z przedstawioną poniżej specyfikacją. (więcej…)
Czytaj więcej o PROŚBA O OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

PROŚBA O OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

„Przeprowadzenia wsparcia Trenera Zatrudnienia Wspieranego dla uczestników Projektu CHCĘ-MOGĘ-POTRAFIĘ!” W związku z realizacją projektu pt.: „CHCĘ-MOGĘ-POTRAFIĘ!”, nr RPMP.09.01.02-12-0278/17,  realizowanego w ramach 9 Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020  Firma Doradczo Szkoleniowa Michał Krempa(Partner projektu) zaprasza do przedstawienia szacowanej wartości usługi „Przeprowadzenia wsparcia Trenera Zatrudnienia Wspieranego dla uczestników Projektu CHCĘ-MOGĘ-POTRAFIĘ!”, zgodnie z przedstawioną poniżej specyfikacją. (więcej…)
Czytaj więcej o PROŚBA O OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/CMP/2018/ZO

W związku z realizacją projektu pt.: „CHCĘ–MOGĘ-POTRAFIĘ!”, nr RPMP.09.01.02-12-0278/17,   realizowanego w ramach 9 Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020  Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw Społecznych PROELIO (Lider projektu) zaprasza do złożenia oferty dotyczącej usługi „Przeprowadzenia identyfikacji indywidualnych potrzeb oraz potencjałów Uczestników Projektu CHCĘ-MOGĘ-POTRAFIĘ! przez doradcę zawodowego w celu opracowania Indywidualnej Ścieżki Rozwoju”,zgodnie z przedstawioną poniżej specyfikacją. (więcej…)
Czytaj więcej o ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/CMP/2018/ZO