Pomiń nawigacje

Archiwa: Zapytania

PROŚBA O OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA Szkl

„Świadczenia usługi przeprowadzenia szkolenia pn. ECDL BASE, przeznaczonego dla uczestników Projektu CHCĘ-MOGĘ-POTRAFIĘ!” W związku z realizacją projektu pt.: „CHCĘ – MOGĘ POTRAFIĘ”, nr RPMP.09.01.02-12-0278/17,   realizowanego w ramach 9 Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020  2020  Firma Doradczo Szkoleniowa Michał Krempa (Partner projektu)zaprasza do przedstawienia szacowanej wartości usługi pn. „Świadczenia usługi przeprowadzenia szkolenia pn. ECDL BASE, przeznaczonego dla uczestnikówProjektu CHCĘ-MOGĘ-POTRAFIĘ!”, zgodnie z przedstawioną poniżej specyfikacją. (więcej…)
Czytaj więcej o PROŚBA O OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA Szkl

PROŚBA O OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

„Świadczenia usługi przeprowadzenia szkolenia pn. KURS PROFESJONALNEGO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI, przeznaczonego dla uczestników Projektu CHCĘ-MOGĘ-POTRAFIĘ!” W związku z realizacją projektu pt.: „CHCĘ – MOGĘ  POTRAFIĘ”, nr RPMP.09.01.02-12-0278/17,   realizowanego w ramach 9 Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020  2020  Firma Doradczo Szkoleniowa Michał Krempa (Partner projektu)zaprasza do przedstawienia szacowanej wartości usługi pn. „Świadczenia usługi przeprowadzenia szkolenia pn. KURS PROFESJONALNEGO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI, przeznaczonego dla uczestnikówProjektu CHCĘ-MOGĘ-POTRAFIĘ!”, zgodnie z przedstawioną poniżej specyfikacją. (więcej…)
Czytaj więcej o PROŚBA O OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Zapytanie ofertowe 1/CMP/2018/ZO/P/S

W związku z realizacją projektu pt.: „CHCĘ–MOGĘ-POTRAFIĘ!”, nr RPMP.09.01.02-12-0278/17,   realizowanego w ramach 9 Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020  Firma Doradczo Szkoleniowa Michał Krempa (Partner projektu)zaprasza do złożenia oferty dotyczącej „Świadczenia usługi przeprowadzenia szkolenia pn. POMOC KUCHENNA, przeznaczonego dla uczestnikówProjektu CHCĘ-MOGĘ-POTRAFIĘ!”,zgodnie z przedstawioną poniżej specyfikacją. (więcej…)
Czytaj więcej o Zapytanie ofertowe 1/CMP/2018/ZO/P/S

PROŚBA O OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

„Świadczenia usługi przeprowadzenia szkolenia pn. POMOC KUCHENNA, przeznaczonego dla uczestników Projektu CHCĘ-MOGĘ-POTRAFIĘ!” W związku z realizacją projektu pt.: „CHCĘ – MOGĘ  POTRAFIĘ”, nr RPMP.09.01.02-12-0278/17,   realizowanego w ramach 9 Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020  2020  Firma Doradczo Szkoleniowa Michał Krempa (Partner projektu)zaprasza do przedstawienia szacowanej wartości usługi pn. „Świadczenia usługi przeprowadzenia szkolenia pn. POMOC KUCHENNA, przeznaczonego dla uczestnikówProjektu CHCĘ-MOGĘ-POTRAFIĘ!”, zgodnie z przedstawioną poniżej specyfikacją. (więcej…)
Czytaj więcej o PROŚBA O OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Zapytanie ofertowe ADLJ-APP

W związku z realizacją projektu pt.: „AKTYWNE DZIŚ-LEPSZE JUTRO”, nr RPMP.09.01.02-12-0286/17,   realizowanego w ramach 9 Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020  Firma Doradczo Szkoleniowa Michał Krempa (Partner projektu)zaprasza do złożenia oferty dotyczącej „Przeprowadzenia warsztatów Aktywnego Poszukiwania Pracy dla UczestnikówProjektu AKTYWNE DZIŚ-LEPSZE JUTRO”,zgodnie z przedstawioną poniżej specyfikacją. (więcej…)
Czytaj więcej o Zapytanie ofertowe ADLJ-APP

Zapytanie ofertowe ADLJ-PośPracy

W związku z realizacją projektu pt.: „AKTYWNE DZIŚ-LEPSZE JUTRO”, nr RPMP.09.01.02-12-0286/17,   realizowanego w ramach 9 Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020  Firma Doradczo Szkoleniowa Michał Krempa (Partner projektu) zaprasza do złożenia oferty dotyczącej „Przeprowadzenia usługi pośrednictwa pracy dla uczestników projektu AKTYWNE DZIŚ-LEPSZE JUTRO”,zgodnie z przedstawioną poniżej specyfikacją. (więcej…)
Czytaj więcej o Zapytanie ofertowe ADLJ-PośPracy

PROŚBA O OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA ADLJ-APP

W związku z realizacją projektu pt.: „AKTYWNE DZIŚ-LEPSZE JUTRO”, nr RPMP.09.01.02-12-0286/17,   realizowanego w ramach 9 Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020  Firma Doradczo szkoleniowa Michał Krempa(Partner projektu) zaprasza do przedstawienia szacowanej wartości usługi pn. „Przeprowadzenia warsztatów Aktywnego Poszukiwania Pracy dla Uczestników Projektu AKTYWNE DZIŚ-LEPSZE JUTRO” zgodnie z przedstawioną poniżej specyfikacją. (więcej…)
Czytaj więcej o PROŚBA O OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA ADLJ-APP

Zapytanie ofertowe ADLJ-TZW

W związku z realizacją projektu pt.: „AKTYWNE DZIŚ-LEPSZE JUTRO”, nr RPMP.09.01.02-12-0286/17,   realizowanego w ramach 9 Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020  Firma Doradczo Szkoleniowa Michał Krempa (Partner projektu)zaprasza do złożenia oferty dotyczącej „Wsparcie Trenera Zatrudnienia Wspieranego dla uczestnikówProjektu AKTYWNE DZIŚ-LEPSZE JUTRO”,zgodnie z przedstawioną poniżej specyfikacją.   (więcej…)
Czytaj więcej o Zapytanie ofertowe ADLJ-TZW

PROŚBA O OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

„Przeprowadzenia warsztatów Aktywnego Poszukiwania Pracy dla Uczestników Projektu CHCĘ-MOGĘ-POTRAFIĘ!” W związku z realizacją projektu pt.: „CHCĘ – MOGĘ POTRAFIĘ!”, nr RPMP.09.01.02-12-0278/17,   realizowanego w ramach 9 Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020  Firma Doradczo szkoleniowa Michał Krempa(Partner projektu) zaprasza do przedstawienia szacowanej wartości usługi pn. „Przeprowadzenia warsztatów Aktywnego Poszukiwania Pracy dla Uczestników Projektu CHCĘ-MOGĘ-POTRAFIĘ!” zgodnie z przedstawioną poniżej specyfikacją. (więcej…)
Czytaj więcej o PROŚBA O OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Zapytanie ofertowe – ADLJ – Poradnictwo Prawne

W związku z realizacją projektu pt.: „AKTYWNE DZIŚ-LEPSZE JUTRO”, nr RPMP.09.01.02-12-0286/17,   realizowanego w ramach 9 Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020  Firma Doradczo Szkoleniowa Michał Krempa (Partner projektu) zaprasza do złożenia oferty dotyczącej „Przeprowadzenia usługi poradnictwa prawnego dla uczestników projektu AKTYWNE DZIŚ-LEPSZE JUTRO”,zgodnie z przedstawioną poniżej specyfikacją. (więcej…)
Czytaj więcej o Zapytanie ofertowe – ADLJ – Poradnictwo Prawne