Pomiń nawigacje

Czym się zajmujemy

Realizujemy projekty szkoleniowe, doradcze oraz naukowe finansowane ze środków krajowych i europejskich. Siłą naszego zespołu jest doświadczenie w dziedzinie pozyskiwania funduszy wynikające ze współpracy zarówno z firmami prywatnymi, jednostkami publicznymi (samorządowymi i państwowymi) jak i podmiotami tz. trzeciego sektora. Szeroka wiedza, poparta wieloletnią praktyką osób tworzących zasoby kadrowe Fundacji pozwala działać profesjonalnie i efektywnie na wielu płaszczyznach w celu osiągnięcia pożądanego rezultatu. Podmioty szukające wsparcia mogą liczyć na profesjonalną współpracę w aspekcie pozyskiwania dofinansowania oraz wdrażania i realizacji projektów. Posiadamy młodą, kreatywną i mobilną kadrę, która gwarantuje konstruktywną współpracę. Wieloletnia działalność pozwoliła na wykształcenie dobrych praktyk zarówno we współpracy z przedsiębiorcami, samorządami, licznymi organizacjami pozarządowymi jak i instytucjami nadzorującymi.