– Projekty

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej to nowy projekt Fundacji PROELIO jaki otrzymał dofinansowanie na działania na rzecz osób z niepełnosprawnością. Dzięki wsparciu otrzymanemu z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Fundacja PROELIO udzieli wsparcia w formie pracy Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej 75 uczestnikom projektu, w tym 25 dzieciom z orzeczonym stopniem niepełnosprawności do 16 roku życia …

Read more Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Już niebawem dzięki wsparciu funduszy europejskich w miejscowości Biskupice tuż przy trasie nr 966 zostanie otwarte pierwsze niepubliczne przedszkole anglojęzyczne w duchu Montessori i Rodzicielstwa Bliskości. Obecnie trwają intensywne prace adaptacyjne zmierzające do utworzenia na powierzchni 500 m2 miejsca opieki i edukacji dzieci w wieku przedszkolnym. Przedszkole realizować będzie program edukacyjny w czterech oddziałach …

Read more CHATKA POLI – Przedszkole

Już 1 września 2020 r. Fundacja PROELIO uruchomi na ternie gminy Biskupice Gminne Centrum Wspierania Osób Zależnych i Ich Opiekunów. Placówka w zlokalizowana będzie w miejscowości Trąbki nr 37, działać będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 8,00 -18,00. Utworzenie Centrum realizowane jest w ramach projektu pn. „Utworzenie placówki wsparcia dla seniorów, osób zależnych oraz …

Read more Centrum wsparcia osób zależnych oraz ich opiekunów.

W dniu 17 sierpnia 2020 w ramach projektu pn. „Utworzenie placówki wsparcia dla seniorów, osób zależnych oraz ich opiekunów na terenie gminy Biskupice”, nr RPMP.09.02.02-12-0494/19, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020, Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw Społecznych PROELIO uruchomiła bezpłatną dla mieszkańców gminy Biskupice wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z oferty proszone …

Read more Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

Back to top