– Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Familie macht häusliche Pflege mit alter Frau als Mutter und Tochter als Hilfe

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej to nowy projekt Fundacji PROELIO jaki otrzymał dofinansowanie na działania na rzecz osób z niepełnosprawnością. Dzięki wsparciu otrzymanemu z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Fundacja PROELIO udzieli wsparcia w formie pracy Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej 75 uczestnikom projektu, w tym 25 dzieciom z orzeczonym stopniem niepełnosprawności do 16 roku życia i 50 osobom z niepełnosprawnością po 16 roku życia. Wsparcie udzielane w ramach projektu jest bezpłatne.

Niebawem zamieścimy szczegółowe informacje na temat możliwości otrzymania pomocy.

Back to top