– Centrum wsparcia osób zależnych oraz ich opiekunów.

Professional physiotherapist working with senior patient in rehabilitation center

Już 1 września 2020 r. Fundacja PROELIO uruchomi na ternie gminy Biskupice Gminne Centrum Wspierania Osób Zależnych i Ich Opiekunów. Placówka w zlokalizowana będzie w miejscowości Trąbki nr 37, działać będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 8,00 -18,00. Utworzenie Centrum realizowane jest w ramach projektu pn. Utworzenie placówki wsparcia dla seniorów, osób zależnych oraz ich opiekunów na terenie gminy Biskupice”, nr RPMP.09.02.02-12-0494/19, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020.

Back to top