Pomiń nawigacje

Chcę – Mogę – Potrafię! Wyniki rekrutacji II tura

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw Społecznego „PROELIO”, informuje, iż wyniku przeprowadzonej drugiej tury rekrutacji do udziału w projekcie pn. Chcę – Mogę – Potrafię!  zakwalifikowanych zostało 16 osób z terenu woj. małopolskiego spełniających kryteria udziału w projekcie. Poniżej prezentujemy listę osób zakwalifikowanych. Numerem identyfikującym jest numer PESEL osoby.

Lista kobiet:

LP PESEL Liczba punktów
1 78011***082 9
2 98080***867 7
3 55092***526 5
4 76060***685 5
5 82112***267 5
6 72060***942 3
7 59101***243 3
8 93141***132 3
9 87041***009 2
10

11

12

69021***201

72052***102

91120***091

2

2

2

Lista mężczyzn:

LP PESEL Liczba punktów
1 55102***373 6
2 60062***256 6
3 74112***151 6
4 65052***857 5