Pomiń nawigacje

Chcę – Mogę – Potrafię!: Wyniki rekrutacji: I tura

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw Społecznego „PROELIO”, informuje, iż wyniku przeprowadzonej pierwszej tury rekrutacji do udziału w projekcie pn. Chcę – Mogę – Potrafię!  zakwalifikowanych zostało 16 osób z terenu woj. małopolskiego spełniających kryteria udziału w projekcie. Poniżej prezentujemy listę osób zakwalifikowanych. Numerem identyfikującym jest numer PESEL osoby.

Lista kobiet:

LP PESEL Liczba punktów
1 97040***225 9
2 89082***940 6
3 73111***969 5
4 97051***304 5
5 69062***746 5
6 88042***663 3
7 52101***249 3
8 91101***102 3
9 87031***107 2

Lista mężczyzn:

LP PESEL Liczba punktów
1 65110***853 9
2 84121***639 6
3 70110***755 6
4 67081***654 5
5 730519***030 2
6 78091***295 2
7 60071***452 2