Pomiń nawigacje

Załącznik 5 – Oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych